Aangepaste laptopregeling

Steeds meer scholen maken gebruik van laptops en tablets in het onderwijs. Dit levert vaak problemen op bij ouders die het financieel zwaar hebben. Leergeld Amersfoort steunt gezinnen met [...]