Armoede op school, een extra uitdaging

 in Nieuws

“Scholen spelen een sleutelrol in de ontwikkeling van kinderen. Scholen kunnen een veilige en stimulerende omgeving bieden en eraan bijdragen dat kinderen in armoede worden gezien, kunnen meedoen en toekomstkansen krijgen.”

In het artikel ‘Armoede op school, een extra uitdaging’, dat in september verscheen in het vakblad Schoolfacilities, wordt onderstreept hoe belangrijk de rol van scholen bij kinderarmoede is. Ook wordt verwezen naar de handreiking ‘Omgaan met armoede op scholen’ (Lusse & Kassenberg, 2020) met dertien praktische werkwijzen voor het onderwijs met bijbehorend voorbeeldmateriaal, geordend in de categorieën Signaleren, Ondersteunen en Stimuleren (SOS bij kinderarmoede).

Leergeld Amersfoort sluit zich helemaal aan bij de schrijvers van dit artikel: “Scholen worden – bewust of onbewust – dagelijks met armoede in gezinnen geconfronteerd. Wij roepen scholen op – van conciërges tot bestuurders – om gezinnen in armoede te signaleren en hen te ondersteunen en stimuleren en er zo aan bij te dragen dat alle kinderen kansrijk zijn.”

Lees hier het artikel: Armoede op school, een extra uitdaging

Het artikel ‘Armoede op school, een extra uitdaging’ is in september 2020 gepubliceerd in het vakblad Schoolfacilities. Een abonnement op Schoolfacilities is gratis voor scholen en gemeenten.