Bestuur

Het bestuur van Stichting Leergeld Amersfoort bestaat uit de volgende personen:

De heer E. Boerma
voorzitter

De heer W.H. Ellenbroek
secretaris

De heer H. Ruiter
penningmeester

Mevrouw W.T. Buining
lid

De heer P.G. Coenen
lid

De heer M. Beelen
lid

De heer S. ten Dam
lid

Mevrouw I. Hoekstra
lid

Mevrouw G. Niemeijer – Gunnink
lid

Coördinator:
mevrouw C. de Backker