Bestuur

Het bestuur van Stichting Leergeld Amersfoort bestaat uit de volgende personen:

De heer E. Boerma
voorzitter

De heer J.K. Schurings
secretaris

Mevrouw H. Sonneville
penningmeester

Mevrouw S. van Berkel
lid

Mevrouw W.T. Buining
lid

De heer P.G. Coenen
lid

De heer W.H. Ellenbroek
lid

De heer M. Beelen
lid

De heer S. ten Dam
lid

Coördinator:
mevrouw C. de Backker