De gezichten achter de schermen

Achter de schermen van Leergeld Amersfoort zijn veel mensen actief. Van coördinatoren en intermediairs tot werkgroepen en bestuur. Tot nu toe waren deze mensen vooral van naam bekend op de [...]

Raad van Advies opgericht

Met ingang van 23 januari 2019 is Stichting Leergeld Amersfoort uitgebreid met een Raad van Advies (RvA). De RvA geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies over de kwaliteit van de [...]

Aangepaste laptopregeling

Steeds meer scholen maken gebruik van laptops en tablets in het onderwijs. Dit levert vaak problemen op bij ouders die het financieel zwaar hebben. Leergeld Amersfoort steunt gezinnen met [...]

Rapport ‘Leergeld doet ertoe’

Leergeld Nederland presenteert met trots het rapport ‘Leergeld doet ertoe’. Dit is de eindrapportage van het onderzoek naar de waardering van de Leergeld aanpak. Het onderzoek is uitgevoerd door [...]

Pagina 1 van de 4