Comité van Aanbeveling

Stichting Leergeld wordt een warm hart toegedragen door een betrokken Comité van Aanbeveling:

De heer L.M.M. Bolsius
burgemeester van Amersfoort

Mevrouw A.A. van Vliet – Kuiper
oud-burgemeester van Amersfoort

De heer professor A.L.L.M. Asselbergs
Rijksadviseur Cultureel Erfgoed en emeritus hoogleraar

De heer M. van Hoogevest
programmamaker Martinold B.V.

De heer Th.J. Meijer
ondernemer en Olympisch medaillewinnaar judo

De heer J. Stomphorst
presentator Studio Sport