Downloads

Jaarverslagen

Jaarverslag 2020
Financieel jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019
Financieel jaarverslag 2019

Beleidsplan 2020-2023

Meer bereik(t) – Beleidsplan Leergeld Amersfoort 2020-2023

ANBI

ANBI-verklaring

Klachtenregeling

Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van cliënten.
Klachtenregeling