Downloads

Jaarverslag

Download het jaarverslag 2016 (PDF, 295 kB)

Jaarrekening

Download de jaarrekening 2016 (PDF, 130 kB)

Klachtenregeling

Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van cliënten.
Download onze klachtenregeling (PDF, 200 kB)

Werkplan 2017-2020

“Verbreden en verbinden – Meerjarenbeleidsplan Leergeld Amersfoort ”
Download ons werkplan (PDF, 788 kB)