Geef steun

Leergeld Amersfoort wil jaarlijks 15% meer kinderen weer laten meedoen. Om deze ambitie te kunnen verwezenlijken, zijn we voortdurend op zoek naar betrokken samenwerkingspartners vanuit verschillende geledingen binnen de Amersfoortse gemeenschap: bedrijven, kerken, serviceclubs, particulieren, fondsen, etc.  Wilt u graag een bijdrage leveren aan de toekomst van kinderen of heeft u ideeën hierover? Neem dan contact op met het bestuur, telefoon 06-47079400 of via e-mail: leergeld.amersfoort@gmail.com.

Wilt u een donatie overmaken en zo een kind helpen aan te sluiten op onze Amersfoortse gemeenschap? Maak dan uw donatie over naar IBAN NL95ABNA097.75.68.245 t.a.v. Stichting Leergeld Amersfoort. Bedankt! Uw gift wordt beslist goed besteed.