ANBI

Leergeld Amersfoort is voor haar werkzaamheden afhankelijk van giften van particulieren en bedrijven. De gemeente Amersfoort verleent ons sinds 2013 subsidie. Dat neemt niet weg dat van ons wordt verwacht dat wij donateurs, fondsen en sponsoren blijven werven om onze begroting sluitend te krijgen.

Gelukkig heeft Leergeld Amersfoort de afgelopen jaren ondersteuning mogen ontvangen van al heel veel bedrijven, serviceclubs en particulieren. Door de toenemende armoede nemen de uitgaven fors toe en is er een blijvende behoefte aan financiële middelen. Want natuurlijk willen wij onze doelstelling handhaven: zoveel mogelijk kinderen helpen en een goede kans geven om mee te doen.

Leergeld Amersfoort is een zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met een speciale fiscale status. De giften die Leergeld Amersfoort van bedrijven of particulieren ontvangt zijn daardoor niet belast met schenkingsrecht. Het gehele gedoneerde bedrag komt dus ten goede van de kinderen uit onze doelgroep. Uiteraard is Leergeld Amersfoort blij met elke gift die zij ontvangt zowel groot als klein; elke gift helpt ons om kinderen verder te helpen.

Wilt u ons helpen? Wilt u een bijdrage leveren aan de toekomst van kinderen? Neem dan contact op met Stichting Leergeld Amersfoort, telefoon 06-47079400 of via e-mail: leergeld.amersfoort@gmail.com. IBAN: NL95ABNA0977568245