Aanmelden Project Schooltas 2018

Op wachtlijst in 2018: 90 kinderen

  • Zoeken van lokale sponsors: maart/april
  • Insteken/klaarleggen van de schooltassen: woensdag 16 mei 2018 in Flint
  • Uitdelen aan de kinderen: woensdag 30 mei in Accent (School voor Praktijkonderwijs)

Ter informatie: Stichting Leergeld is een ANBI stichting, donaties aan ons zijn vrijgesteld van BTW.

Project Schooltas 2018

Uw gegevens: