Jaarverslag 2016 Leergeld Nederland

 in Nieuws

Jaarverslag 2016: verdere groei in ondersteuning arme kinderen

Leergeld Nederland heeft het jaarverslag 2016 en de jaarrekening 2016 gepubliceerd. In meerdere opzichten was 2016 voor de Vereniging van stichtingen Leergeld in Nederland een bijzonder en ‘succesvol’ jaar. In dit jaar vierde Leergeld het 20-jarig bestaan en het was het laatste uitvoeringsjaar van het Meerjarenbeleidsplan 2012 – 2016. Leergeld is erin geslaagd de belangrijkste doelstellingen ruim te halen. Met name de ambitie om in 2016 70.000 kinderen te kunnen ondersteunen, is ver overtroffen met het aantal van bijna 82.000 geholpen kinderen! Voor een deel komt deze groei uit een uitbreiding van het aantal stichtingen, van 68 in 2012 naar 94 in 2016. “Natuurlijk zijn we tevreden dat we zoveel kinderen die in armoede opgroeien kunnen steunen”, zegt directeur Gaby van den Biggelaar, “maar tegelijkertijd is het erg schrijnend dat zonder deze hulp zoveel kinderen zouden opgroeien in sociaal isolement”.