Periodieke Schenking

Het is ook mogelijk om periodiek te schenken aan Leergeld Amersfoort. Giften zijn aftrekbaar in de inkomstenbelasting indien een bepaald drempelbedrag wordt overschreden. De ervaring leert dat het bereiken van het drempelbedrag (afhankelijk van het belastbaar inkomen) een grote schenking vergt (of meerdere schenkingen aan andere instellingen) zodat u in de regel een schenking niet snel in aftrek zult kunnen brengen.

Dit is anders indien u zich voor een periode van 5 jaar verbindt aan Stichting Leergeld Amersfoort, waarbij u vastlegt dat u jaarlijks een van tevoren vastgesteld bedrag zult schenken; dat gebeurt door middel van een notariële akte. Dit heet in de praktijk een periodieke schenking. Het gevolg is dat de schenking ongeacht het bedrag in beginsel aftrekbaar zal zijn voor de inkomstenbelasting. Anders gezegd de fiscus betaalt mee aan de schenking. Gevolg is dat uw nettoschenkingsbedrag lager is of dat u in de gelegenheid bent een hoger bedrag te schenken.

Leergeld Amersfoort heeft met een notaris een afspraak die voor u en de stichting kosteloos de benodigde notariële vastlegging zal verzorgen. Gelet op het werk dat moet worden verzet om de periodieke schenking te regelen, hanteren wij een ondergrens van 200 euro per jaar, gedurende een periode van 5 jaar. Indien u een lager bedrag wilt schenken, dan zullen wij wel enige kosten in rekening moeten brengen.