Periodieke Schenking

Het is ook mogelijk om periodiek te schenken aan Leergeld Amersfoort. Giften zijn aftrekbaar in de inkomstenbelasting indien een bepaald drempelbedrag wordt overschreden. De ervaring leert dat het bereiken van het drempelbedrag (afhankelijk van het belastbaar inkomen) een grote schenking vergt (of meerdere schenkingen aan andere instellingen) zodat u in de regel een schenking niet snel in aftrek zult kunnen brengen.

Dit is anders indien u zich voor een periode van (minstens) vijf jaar verbindt aan Stichting Leergeld Amersfoort, waarbij u vastlegt dat u jaarlijks een van tevoren vastgesteld bedrag zult schenken. Dit heet in de praktijk een periodieke schenking. Deze periodieke schenking wordt vastgelegd in een overeenkomst tussen u en de stichting Leergeld Amersfoort. Het gevolg is dat de schenking ongeacht het bedrag in beginsel aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Anders gezegd de fiscus betaalt mee aan de schenking. Gevolg is dat uw nettoschenkingsbedrag lager is of dat u in de gelegenheid bent een hoger bedrag te schenken.

Bent u geïnteresseerd in een periodieke schenking aan Leergeld Amersfoort? Neem dan contact met ons op via e-mail (secretaris@leergeldamersfoort.nl) om een dergelijke overeenkomst aan te gaan.