Privacy statement

Stichting Leergeld Amersfoort hecht veel waarde aan de bescherming van privacy, ook bij het bezoeken van onze website. De opgenomen foto’s en/of filmpjes zijn allemaal anoniem en met toestemming van de betrokkenen verkregen.

Stichting Leergeld Amersfoort is natuurlijk geïnteresseerd in het bezoek van haar site en verzamelt daar informatie over. Bijvoorbeeld over het aantal bezoekers en welke onderdelen het meest bekeken worden. We hoeven daarvoor niets van bezoekers te weten, alles is en blijft volledig anoniem. We gebruiken de informatie alleen om de inrichting van de website en de aangeboden informatie zo goed mogelijk te maken.

Bij vragen om informatie of advies via e-mail, wordt de verstrekte informatie alleen gebruikt om de vraag te beantwoorden en daarna vernietigd.

Als er persoonlijke gegevens worden gevraagd, zoals bij het invullen van vragenlijsten worden deze gegevens zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Stichting Leergeld Amersfoort zich aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens.