Strategische samenwerking Nationaal Fonds Kinderhulp en Leergeld

 in Nieuws

Samen tegen armoede. Naar gelijke kansen voor kinderen in Nederland. Onder dit motto gaan het Nationaal Fonds Kinderhulp (Kinderhulp) en Leergeld Nederland (Leergeld) intensiever met elkaar samenwerken bij de ondersteuning van kinderen die opgroeien in gezinnen met beperkte financiële mogelijkheden.

In hun gezamenlijke streven de positie van die doelgroep duurzaam te verbeteren willen zij meer kinderen bereiken en ondersteunen. De intensivering van hun samenwerking is door de besturen van beide organisaties officieel bekrachtigd, vooralsnog voor een periode van drie jaar, met als intentie continuering en verdere intensivering van de samenwerking. De samenwerking richt zich in eerste instantie op het bereiken van meer kinderen in armoede, het uitwisselen van expertise en het delen van elkaars netwerken, ook op lokaal niveau.