Hij wordt niet meer met de nek aangekeken omdat de ouderbijdrage niet betaald was. Dank daarvoor.

 in