Mijn kinderen kunnen nu dingen doen die voor andere kinderen heel normaal zijn, zoals meegaan met het schoolreisje.

 in