Veelgestelde vragen

Ik wil graag iets bijdragen aan Leergeld Amersfoort. Hoe kan ik dat het beste doen?

Neem contact met ons op, dan bespreken we de mogelijkheden.

Hoe beoordeelt Leergeld Amersfoort de aanvragen?

Als een ouder een aanvraag doet, komt een vrijwilliger van Leergeld bij de mensen thuis. Tijdens een persoonlijk gesprek wordt gekeken of de ouder(s) het geld niet heeft/hebben om het kind mee te laten doen. De Leergeld medewerker zal daarom vragen de financiële administratie te laten zien. Denk ook aan salarisstroken en een overzicht van eventuele schulden.

Geeft Leergeld geld?

Nee, Leergeld geeft geen geld. De stichting treft regelingen met verenigingen, winkels en school. De portemonnee blijft daarbij zoveel mogelijk gesloten. Als er betaald moet worden, rekent Leergeld dit direct af met de betreffende vereniging, winkel of school.

Voetbal, schoolreisjes, dat is toch luxe?

Leergeld vindt van niet. Binnen- en buitenschoolse activiteiten zijn belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Kinderen die steeds niet mee kunnen doen, raken geïsoleerd. Dat wil Leergeld voorkomen. Een spelcomputer of een tv op de slaapkamer, dat vindt Leergeld luxe. Dat krijgen kinderen dus ook niet van Leergeld.

Hoe voorkomt Leergeld dat de omgeving weet dat een kind financiële hulp krijgt?

Leergeld begrijpt dat mensen niet met hun situatie te koop wilt lopen. Juist daarom komen we bij de mensen thuis langs. We gaan zorgvuldig om met de privacy. Daar hebben we ook goede afspraken over gemaakt met de mensen waar we mee samenwerken. Zij willen, net als wij, dat alle kinderen mee kunnen doen. Niet dat het gepest wordt omdat een van de ouders bij Leergeld heeft aangeklopt. Een kind hoeft er zelfs niets van te merken dat Leergeld een aantal dingen regelt. Die fiets, die krijgt uw kind niet van Leergeld, maar van de ouder(s).

Welke kinderen komen in aanmerking?

Leergeld zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen, die vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes.

Worden de medewerkers van Leergeld Amersfoort betaald?

Alle werkzaamheden van Leergeld Amersfoort worden uitgevoerd door vrijwilligers. De enige vrijwilligers die een vergoeding ontvangen zijn de intermediairs en de coördinatoren. Alle andere vrijwilligers (bestuursleden, commissieleden en ondersteuners) ontvangen geen vergoeding. De vrijwilligersvergoeding voor onze beide coördinatoren is fiscaal belast. Onze intermediairs ontvangen een vrijwilligersvergoeding voor de huisbezoeken die zij afleggen ter compensatie voor de reiskosten.

Heeft Leergeld Amersfoort een ANBI status?

Ja, Leergeld Amersfoort heeft een ANBI status. Giften aan Stichting Leergeld Amersfoort tellen dus mee voor de giftenaftrek van de inkomstenbelasting.

Wat is het RSIN/fiscaal nummer van Stichting Leergeld Amersfoort?

Het RISN/fiscaal nummer van Stichting Leergeld Amersfoort is 815752362.